Pochod pro Kačenku

Pochod pro Kačenku byl ze začátku pochodem pro malou nemocnou holčičku, která trpěla nevyléčitelnou nemocí SMA. Po té co zemřela byla založena nadace s názvem Kačenka dětem, která pomáhá dalším takto nemocným dětem, které tuto pomoc potřebují.

NTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION, sekce Česká republika, skupina 126 Ústí nad Labem, společně se spoluorganizátorem Spolek Historie Ozbrojených Složek - KAT Vás zvou do Petrovic, okr. Ústí nad Labem dne 23. června 2018 - sobota, od 09. 00 - 24. 00 hod. na již III. ročník pochodu pro Kačenku In memoriam.

Čekají vás opět tři trasy, které níže uvádíme. V I. ročníku převzala záštitu nad pochodem primátorka Ústí nad Labem, ve II. ročníku hejtman Ústeckého kraje a v tomto III. ročníku převzal záštitu nad pochodem prezident České republiky.

Informace k pochodu a přihlášky naleznete na odkazech:

zde jednoduchou přihláškou v sekci ke stažení

nebo na Facebooku v událostech III. ročník pochodu pro Kačenku In memoriam

Zpětným zasláním vyplněné přihlášky na email: ipa.ul@seznam.cz a zaplacením startovného na účet uvedený v přihlášce, potvrzujete účast na pochodu. V případě neúčasti, propadá zaplacení startovného ku prospěchu nadace Kačenka dětem. Po odeslání vyplněné přihlášky a zaplacení částky, která činí 700,- Kč za osobu nad 15 let, Vám bude přiděleno a odesláno startovní číslo, které si zapamatujte. V přihlášce si vyberte a označte trasu pochodu:

A - malou (6 km), - bronzová medaile B - velkou (20 km), stříbrná medaile C - Honor and power - účast v párech (žena- muž, žena-žena, muž-muž) na nové military trati 25 km - oblečení na převlečení s sebou. Časový limit 6 hodin (plavání, překážky, přenášení dřevěné klády, střelba atd..) - zlatá medaile Změna trasy organizátory vyhrazena. Startovní číslo vám bude zasláno emailem! Uzávěrky přihlášek a plateb do 30. 5. 2018 Platba - každý dospělí platí startovné 700,-Kč do 30. 4. 2018. Platba od 1.5. - 30. 5. 2018 - 900,- Kč.

Startovné na číslo účtu: 1263439183 / 0800 VS 101 a do zprávy pro příjemce Příjmení startujícího!

Dítě do 15 ti let v doprovodu dospělé osoby a pes startovné neplatí! Po trase pitný režim a občerstvení v ceně. Veškeré finanční prostředky a výtěžek z pochodu, bude opět věnován neziskové organizaci Kačenka dětem.

Medaile je společně se stužkou na jehle a též na kolejnici